Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางภมร บุญกาวิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
นางนีรมล จอมวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางดวงเนตร จันทร์กลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายเอกชัย เอี่ยมสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายจักพรรดิ พรหมมูล
นิติกร
Responsive image
นายจิรัสย์ เอมรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวเมธินี อินทร์บัว
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายสุชาติ ชาติรักษา
นักการภารโรง
Responsive image
นางนิศา ไกรคงจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางเกสรา ยี่ภู่ศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวพัทรีญา นีระพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายเริงณรงค์ สระแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายปกรณ์ ลิ้มพานิชเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางกิตศิรา ศรีจันทร์
แม่บ้าน
Responsive image
นายปิยะ จันทร์เสดียง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอนุศิษฐ์ เกื้อนิธิสกุล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ ไกรศร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายกิตติศัพท์ สระแก้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสรศักดิ์ ชนะพาล
คนงานทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th