Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง "ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริห... (08 เม.ย. 2564)  
ประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (02 ก.พ. 2564)  
ประกาศ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (30 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (16 ธ.ค. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ภาษีป้าย ประจำปี 2564" (08 ธ.ค. 2563)
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภ... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 (03 พ.ย. 2563)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ (27 ต.ค. 2563)
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม (11 ก.ย. 2563)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) (09 ก.ย. 2563)
​การยื่นขอรับเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแลกเกิด (09 ก.ย. 2563)
ประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (01 ก.ย. 2563)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ (13 ส.ค. 2563)
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (03 ส.ค. 2563)
เบอร์โทรศัพท์ผู้นำหมู่บ้าน (24 ก.ค. 2563)
รายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง (6 เดือนแรกของปี) (09 ก.ค. 2563)
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (08 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคค... (02 เม.ย. 2564)  

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดข... (02 เม.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน... (13 ม.ค. 2564)  

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร... (04 ม.ค. 2564)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที... (04 ม.ค. 2564)

ประกาศขอความร่วมมือพี่น้อ... (30 ธ.ค. 2563)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท... (30 ธ.ค. 2563)

Big Cleaning Day ประจำปี ... (06 ต.ค. 2563)

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระ... (02 ต.ค. 2563)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงควา... (11 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพสตร... (09 ก.ย. 2563)

ออกพ่นหมอกควัน ณ บ้านเคสไ... (26 ส.ค. 2563)

เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิกา... (21 ส.ค. 2563)

ออกพ่นหมอกควัน บ้านเคสไข้... (21 ส.ค. 2563)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนาง... (11 ส.ค. 2563)

ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลา... (11 ส.ค. 2563)

กองสาธารณสุของค์การบริหาร... (03 ส.ค. 2563)

มอบสิ่งของสอบถามให้ความช่... (30 ก.ค. 2563)

องค์การบริการส่วนตำบลท่าข... (28 ก.ค. 2563)

อสม.ตำบลท่าข้ามจัดทำโครงก... (21 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) (01 มี.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 46-002 สายหนองโก-ห... (17 ก.พ. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (สขร.1) (01 ก.พ. 2564)  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (27 ม.ค. 2564)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.... (19 ม.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) (01 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (15 ธ.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) (01 ธ.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) (01 พ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) (01 ก.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (สขร.1) (01 ส.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ 11 บ้านเขาดิน (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ 10 บ้านเขาบ่อทอง (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ 9 บ้าน ก.ม. 39 (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ 7 บ้านหนองโก (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ 3 บ้านโคกสูง (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ 2 บ้านวังปลาช่อน (05 มิ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1) (01 มิ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1) (01 พ.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th