Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (06 ธ.ค. 2562)  
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมัน ประจำปีงบงประมาณ 2563 (07 ต.ค. 2562)  
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ก.ย. 2562)
เบอร์โทรศัพท์ผู้นำหมู่บ้าน (21 ส.ค. 2562)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ณ สิ้นไตรมาส2) (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (30 ม.ค. 2562)
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2562 (07 ธ.ค. 2561)
แผ่นพับคู่มือบริการประชาชน (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561 (07 ธ.ค. 2561)
จดหมายข่าว (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี 2562 (30 พ.ย. 2561)
สถานการณ์โรคเอดส์ หัวข้อ"การรายงานผู้ป่วยเอดส์" (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประปีงบประมาณ 2561 (07 พ.ย. 2561)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 ต.ค. 2561)
แผนการปฏิบัติงานโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562 (22 ต.ค. 2561)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจการให้บริการ (16 ต.ค. 2561)
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

”โครงการรักภาษาไทย เนื่อง... (31 ก.ค. 2562)  

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่... (23 ก.ค. 2562)  

โครงการกำจัดเหาในโรงเรียน... (23 ก.ค. 2562)  

ซ่อมแซมถนนสายท่าข้าม-โคกส... (19 ก.ค. 2562)

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่... (09 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกัน... (05 เม.ย. 2562)

ธนาคารน้ำแบบปิด อบต.ท่าข้... (09 พ.ย. 2561)

วิธีทำการหมักหญ้า (05 ต.ค. 2561)

รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเ... (26 ก.ย. 2561)

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภา... (31 ส.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (11 มิ.ย. 2561)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (24 ก.ค. 2560)

สภากาแฟ ยามเช้า ณ โรงเรีย... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ป... (06 พ.ย. 2557)

สงกรานต์ประเพณีไทย ลูกหลา... (21 เม.ย. 2557)

โครงการ แข่งขันกีฬาต้านยา... (11 เม.ย. 2557)

งานรัฐพิธีถวายพวงมาลา อำเ... (24 ต.ค. 2556)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (20 ต.ค. 2556)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 8... (08 ส.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ สอดคล... (25 มิ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิล สายท่าข้าม-หนองโก หมู่ 6 บ้านดงแข... (09 ธ.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 6 บ้านดงแขวน (26 พ.ย. 2562)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (24 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะวาวงท่อระบายน้ำ ท่อลอดกลม คลองบ่อปูน หมู่ 11 บ้านเขาดิน (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะวาวงท่อระบายน้ำ ท่อลอดกลม สายบ้านหนองโก-บ้านซับน้อย หมู่ 7 บ้านหนองโ... (23 ก.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 (02 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมระเสียงตามสาย หมู่ 8 (09 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 (01 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. สายบ้านวังปลาช่อน-โคกสูง หมู่ 2 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างคสล. หมู่ 11 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. สายวังปลาช่อน-วังศาล หมู่ 2 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. คุ้ม 5 ซอยนายยืน หมู่ 6 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. ซอยจำลอง หมู่ 8 (10 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 (01 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 (01 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ 1 (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ถมดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะฯ อบต.ท่าข้าม หมู่ 4 (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ 1 (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายหลังถ้ำ หมู่ 4 (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ 7 (23 พ.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th