Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม กองคลัง ได้นำสิ่งของมาเติมใน "ตู้ปันสุข" ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19

28 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.ท่าข้าม ร่วมกับข้าราชการและพนักงานนำสิ่งของใส่ไว้ในตู้ปันสุข เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

28 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม นางแดง อาษาศึก หมู่4 ได้นำสิ่งของมาเติมใน "ตู้ปันสุข" ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19

27 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม กองคลัง ได้นำสิ่งของมาเติมใน "ตู้ปันสุข" ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19

27 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม นำสิ่งของมาเติมใน "ตู้ปันสุข" ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อน

27 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.ท่าข้าม ร่วมกับข้าราชการและพนักงานนำ น้ำ อาหารแห้ง ใส่ไว้ในตู้ปันสุข เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

26 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ทีมงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ​ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ หมู่ 6 บ้านดงแขวน

25 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม รับมอบเก็บขนรวบรวมและกำจัดขยะอันตราย ณ​ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ตรงศูนย์ขนส่งบขส.ชนแดน)​

25 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ทีมงานกองสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองโก และ อสม หมู่ 10 และ หมู่ 11

22 พ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม รับมอบ อาหารแห้ง จากบ้านพักช่องลมชมวิว เพื่อนำไว้ในตู้ปันสุข เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th