Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายมุ้ง หว่างหยวก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
นายสมโภชน์ เภาหว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
นายสมหมาย ฤกษ์เวลี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสมบัติ ศรน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางทองใบ เทืองน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางสาวมลิวัลย์ รัตนะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสอน นนทราช
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางสาวสมศรี แดนเมือง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางนิชชิตา แก้วเสมอ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายคำผอง นาบำรุง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเนตร จูจันทร์
ส.อบต. หมูที่ 6
Responsive image
นายคำนึง นิ่มนวล
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวัยพจน์ ฟูเฟื่อง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางแวว ชนะพาล
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายทรงยศ คำแว่น
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายเสวียน มารัด
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายสัมพันธ์ เณรเจียม
ส.อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายไพโรจน์ เกิดทรัพย์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายยม ศรีนวล
ส.อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายหยด แพผึ้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 11

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th