Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2565
08 พ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565
01 พ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564
08 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองฯ ปีงบ 2565
06 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
06 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
06 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
01 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ก.ย. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มิ.ย. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2564

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th