Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11_2566
27 ต.ค. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ 10_2566
03 ต.ค. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2566
29 ก.ย. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ข้อบัญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 ส.ค. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 2566
27 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม มติ ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์
15 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ.2566
14 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
01 พ.ค. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565
20 เม.ย. 2566 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2566

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th