Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศ เรื่อง "ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔" พร้อมแนบตัวอย่าง แบบภ.ด.ส1
02 ก.พ. 2564 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
30 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
28 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
08 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ข่าวประชาสัมพันธ์ "ภาษีป้าย ประจำปี 2564"
30 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
03 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
27 ต.ค. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔
01 ต.ค. 2563 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th