Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

     อาชีพ
    
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มตามลักษณะอาชีพ คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพในการทำไร่ มีพื้นที่สาธารณะประมาณ 5 % ซึ่งเป็น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งมักจะเกิดฝนแล้งทำให้ผลิตผลจากการทำนาและทำไร่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ผลเท่าที่ควร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  
รายจ่ายต่อครัวเรือน 
ประมาณ 25,000 บาท/คน/ครัวเรือน 
ประมาณ 120 บาท/ครัวเรือน
    
      หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ธนาคาร
โรงแรม
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงสีข้าว
- แห่ง
- แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง

 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th