Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ธ.ค. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
07 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมัน ประจำปีงบงประมาณ 2563
01 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
17 ก.ย. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ส.ค. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม เบอร์โทรศัพท์ผู้นำหมู่บ้าน
28 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ณ สิ้นไตรมาส2)
28 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
07 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
30 ม.ค. 2562 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
07 ธ.ค. 2561 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th