Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมที่ทำการตั้งอยู่ ตรงข้ามวัดศิริรัตน์ เป็นที่ราชพัสดุ ในเขตเทศบาลท่าข้าม ย้ายมาเมื่อ พ.ศ. 2548 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 35 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนชมฐีระเวช  มีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็น เป็นที่ราบสลับที่ดอน มีภูเขา มีคลองไหลผ่าน และเป็นต้นกำเนิดคลอง

ทำเนียบของผู้บริหาร
1.นางขันทอง  ทรงสวัสดิ์
2.นายอำนาจ  ทองมา
3.นายประสงค์  เหล่านภาพร
4.นางศิริรัตน์  เอี่ยมสะอาด
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
18 กรกฎาคม 2547 - ปัจจุบัน

ทำเนียบ ปลัด อบต.
1. นานศิริพงษ์  นิมมา
2. นายกิตติศักดิ์  สักขะกิจ
3. นายศุวิเชษฐ  ยี่ภู่ศรี  
16 กันยายน 2539 - 31 สิงหาคม 2540
10 กันยายน 2540 - 31 มกราคม 2550
1 กุมภาพันธ์ 2550 -
 ตุลาคม 2562


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th