Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคมขนส่ง
     มีทางหลวงสายตะพานหิน - เพชรบูรณ์ (ถนนชมฐีระเวชอยู่ห่างทางทิศใต้ของตำบลผ่านจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) มีถนนสายท่าข้าม-วังโป่ง ซึ่งเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรังระยะทาง 15 กิโลเมตร ผ่านกลางตำบลจากทิศใต้ไปจดทิศเหนือ


     การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข          -  แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ              -  แห่ง


     การไฟฟ้า
     ปัจจุบันไฟฟ้าได้เข้าถึงคลอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง


  
     แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ/ลำห้วย 
บึง/หนองและอื่นๆ 
อ่างเก็บน้ำ 
5 สาย
1 แห่ง
1 แห่ง
     
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก
บ่อบาดาล
  3 แห่ง
33 แห่ง
10 แห่ง
18 แห่ง
     
   
  ทรัพยากรในพื้นที่   
     ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้ามได้แก่ แร่เหล็ก มีอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ส่วนป่าไม้เหลืออยู่น้อยและได้จัดให้มีการปลูกป่าทดแทน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th