Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 พ.ย. 2565
ถึง
05 ธ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร (ด้านหลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
04 พ.ย. 2565
ถึง
05 ธ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
02 พ.ย. 2565
ถึง
02 ธ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1)
25 ต.ค. 2565
ถึง
25 พ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.46-004 สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3-บ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม
25 ต.ค. 2565
ถึง
25 พ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2-ม.3
03 ต.ค. 2565
ถึง
03 พ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (สขร.1)
28 ก.ย. 2565
ถึง
28 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กสำเร็จรูป (แบบแชมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้าน ก.ม. 39
28 ก.ย. 2565
ถึง
28 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง
28 ก.ย. 2565
ถึง
28 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดครงการก่อสร้างระบบประปาหมูู่บ้าน หอถังเหล็กสำเร็จรูป (แบบแชมเปญ)ความจุไม่น้อยกว่า 15.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น
26 ก.ย. 2565
ถึง
26 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ถนนคสล. ม.2และม.3

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

facebook
www.thakham-pbn.go.th