Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2567
ถึง
22 เม.ย. 2568
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10 เม.ย. 2567
ถึง
10 เม.ย. 2568
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศใช้ราคากลาง เงินสะสมประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ( 25 โครงการ )
05 มี.ค. 2567
ถึง
05 มี.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศการยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
01 มี.ค. 2567
ถึง
01 มี.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2566- พ.ศ.2567
12 ก.พ. 2567
ถึง
31 มี.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศใช้ราคากลาง เงินสะสมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
03 พ.ย. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
02 ต.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 ส.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
22 มิ.ย. 2566
ถึง
22 มิ.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่7 บ้านหนองกลอย - หมู่3 บ้านโคกสูง
09 พ.ค. 2566
ถึง
00 00 543
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th