Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ย. 2562
ถึง
26 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 6 บ้านดงแขวน
24 ต.ค. 2562
ถึง
25 พ.ย. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะวาวงท่อระบายน้ำ ท่อลอดกลม สายบ้านหนองโก-บ้านซับน้อย หมู่ 7 บ้านหนองโก
23 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะวาวงท่อระบายน้ำ ท่อลอดกลม คลองบ่อปูน หมู่ 11 บ้านเขาดิน
00 00 543
ถึง
00 00 543
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562
09 ส.ค. 2562
ถึง
16 ส.ค. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมระเสียงตามสาย หมู่ 8
00 00 543
ถึง
00 00 543
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
10 ก.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. ซอยจำลอง หมู่ 8
10 ก.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. คุ้ม 5 ซอยนายยืน หมู่ 6
10 ก.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง คสล. สายวังปลาช่อน-วังศาล หมู่ 2

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th