Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
Responsive image
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. นายติยรัตน์ ธูปวงศ์ นายอำเภอชนแดน 
นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
นายวิทยา ลิ้มทองไพศาล กำนันตำบลดงขุย พร้อมด้วย ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช) ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย 
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
     
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563