Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
มอบสิ่งของสอบถามให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน
Responsive image
วันพุทธที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายติยรัตน์ ธูปวงศ์ นายอำเภอชนแดน และ นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.หนองโก
และอสม หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของสอบถามให้ความช่วยเหลือ
นายสมพงษ์ ศรีดา อายุ 62 ปีเป็นโรคสะเก็ดเงิน บ้านเลขที่33/1 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
         
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563