Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ผู้นำหมู่บ้าน
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ Tel
นายมุ้ง หว่างหยวก สมาชิกสภา อบต. 1 0872121534
นายสมหมาย ฤกษ์เวลี สมาชิกสภา อบต. 1 ​0896421454
นางทองใบ เทืองน้อย สมาชิกสภา อบต. 2 0642730963
นายสมบัติ ศรน้อย สมาชิกสภา อบต. 2 0882823077
นายเฉลิม แพทย์สิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 0823930084
นางมลิวัลย์ รัตน์พันธ์ สมาชิกสภา อบต. 3 0906861878
นายคำผอง  นาบำรุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 5 0839531582
นางนิชชิตา แก้วเสมอ สมาชิกสภา อบต. 5 0882827464
นางคำมูล สังข์ชู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6 0918395145
นายเนตร จูจันทร์ สมาชิกสภา อบต. 6 0997398439
นางแวว ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. 7 0903254189
นายทรงยศ คำแว่น สมาชิกสภา อบต. 8 0844910232
นายยม สีนวน สมาชิกสภา อบต. 11 0941039343
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563