Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2564 (30 มิ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ รื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร... (21 มิ.ย. 2564)  
รายงานผลแผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน 2564 (06 พ.ค. 2564)  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (06 พ.ค. 2564)
รายงานผลแผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน 2564 (23 เม.ย. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง​การทุจริต (23 เม.ย. 2564)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 (23 เม.ย. 2564)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (19 เม.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง "ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริห... (08 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามกสรใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2564 (01 เม.ย. 2564)
ประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (02 ก.พ. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (13 ม.ค. 2564)
การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม (11 ม.ค. 2564)
รายงานผลแผน รอบ 12 เดือน 2563 (07 ม.ค. 2564)
รายงานผลแผนการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ (05 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ... (04 ม.ค. 2564)
ประกาศ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ... (28 ธ.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (24 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (06 พ.ค. 2564)  

การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคค... (02 เม.ย. 2564)  

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดข... (02 เม.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน... (13 ม.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (06 ม.ค. 2564)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร... (04 ม.ค. 2564)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที... (04 ม.ค. 2564)

ประกาศขอความร่วมมือพี่น้อ... (30 ธ.ค. 2563)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท... (30 ธ.ค. 2563)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักง... (25 ธ.ค. 2563)

รายงานการความพึงพอใจของปร... (30 ต.ค. 2563)

ประกาศเจตจํานง สุจริตด้า... (12 ต.ค. 2563)

Big Cleaning Day ประจำปี ... (06 ต.ค. 2563)

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระ... (02 ต.ค. 2563)

โครงการอนามัยวัยเจริญพันธ... (22 ก.ย. 2563)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงควา... (11 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพสตร... (09 ก.ย. 2563)

ออกพ่นหมอกควัน ณ บ้านเคสไ... (26 ส.ค. 2563)

เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิกา... (21 ส.ค. 2563)

ออกพ่นหมอกควัน บ้านเคสไข้... (21 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (21 ก.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) (15 ก.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร.1) (06 ก.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สขร.1) (31 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (20 เม.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1) (19 เม.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) (01 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฐานที่ 1,2 และ4 ศพด. บ้านตะกุดจั่น (19 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฐานที่ 1,2 และ 4 ศพด.บ้านกุฏิพระ (19 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นฐานที่ 1,2 และ 4 ศพด.วังปลาช่อน (19 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 46-002 สายหนองโก-ห... (17 ก.พ. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (สขร.1) (01 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ต่อเติมอาคารกองคลัง อบต.ท่าข้าม หมู่ 4 (29 ม.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (27 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฐานที่ 3 ศพด.บ้านตะกุดจั่น (20 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฐานที่ 3 ศพด. บ้านกุฏิพระ (20 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ขนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฐานที่ 3 ศพด.บ้านวังปลาช่อน (20 ม.ค. 2564)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.... (19 ม.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) (01 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ DLTV ศพด.กฏิพระ หมู่ 4 (18 ธ.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th