Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2565 (29 ธ.ค. 2564)  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565 (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองฯ ปีงบ 2565 (08 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง คุณสมบัติแ... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้มีการเล... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ให้มีการเล... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15 ก.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2564 (30 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ รื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร... (21 มิ.ย. 2564)
รายงานผลแผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน 2564 (06 พ.ค. 2564)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (06 พ.ค. 2564)
รายงานผลแผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน 2564 (23 เม.ย. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง​การทุจริต (23 เม.ย. 2564)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 (23 เม.ย. 2564)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (19 เม.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง "ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริห... (08 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามกสรใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2564 (01 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพ... (11 พ.ย. 2564)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (06 พ.ค. 2564)  

การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคค... (02 เม.ย. 2564)  

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดข... (02 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน... (13 ม.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (06 ม.ค. 2564)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร... (04 ม.ค. 2564)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที... (04 ม.ค. 2564)

ประกาศขอความร่วมมือพี่น้อ... (30 ธ.ค. 2563)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท... (30 ธ.ค. 2563)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักง... (25 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้... (16 พ.ย. 2563)

รายงานการความพึงพอใจของปร... (30 ต.ค. 2563)

ประกาศเจตจํานง สุจริตด้า... (12 ต.ค. 2563)

Big Cleaning Day ประจำปี ... (06 ต.ค. 2563)

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระ... (02 ต.ค. 2563)

โครงการอนามัยวัยเจริญพันธ... (22 ก.ย. 2563)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงควา... (11 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพสตร... (09 ก.ย. 2563)

ออกพ่นหมอกควัน ณ บ้านเคสไ... (26 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) (04 ม.ค. 2565)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) (03 ธ.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดถังบรรจุไม่น้อย... (07 ต.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) (05 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (05 ต.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) (03 ก.ย. 2564)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงทางเข้าศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่... (24 ส.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) (05 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (21 ก.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) (15 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายเลียบคลองโก หมู่ที่ 3 บ้านโคกส... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคก... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือกสายคุ้ม 1-หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้าน... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยนานายสุทัศน์ พิมพ์สิงห์ หมู่ที... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายไร่เสี่ยเก๋-บ้านท่าข้าม หมู่ที... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมถนน ตสล. หมู่ 10 บ้านเขาบ... (07 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเหนือ-บ้านเนิน (กลุ่มบ้านเนิน) หมู่ 2 บ... (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表