Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถิติการให้บริการ (18 เม.ย. 2567)  
คู่มือการจัดเก็บภาษี (18 เม.ย. 2567)  
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (18 เม.ย. 2567)  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงา... (18 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค (01 เม.ย. 2567)
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3_2567 (21 มี.ค. 2567)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (12 มี.ค. 2567)
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (12 มี.ค. 2567)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (12 มี.ค. 2567)
รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (05 มี.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้... (16 ก.พ. 2567)
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2_2567 (15 ก.พ. 2567)
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567-2569 (07 ก.พ. 2567)
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (07 ก.พ. 2567)
No Gift Policy (Thai-ENG) (07 ก.พ. 2567)
No Gift Policy ไทย (07 ก.พ. 2567)
แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้ บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน... (30 ม.ค. 2567)
ออกพ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย (26 ม.ค. 2567)
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1_2567 (26 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหาร... (23 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จุ... (04 เม.ย. 2567)  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (27 มี.ค. 2567)  

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (14 มี.ค. 2567)  

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (12 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ... (12 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (11 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (08 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (06 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (22 ก.พ. 2567)

งานวันอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่... (21 ก.พ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข... (15 ก.พ. 2567)

แบบวัด EIT (08 ก.พ. 2567)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ก.พ. 2567)

แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่... (30 ม.ค. 2567)

(29 ม.ค. 2567)

(29 ม.ค. 2567)

การประชุมประจำเดือน ครั้ง... (02 พ.ย. 2566)

ประชุมชี้แจงประชาชนที่ได้... (31 ต.ค. 2566)

ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนิ... (27 ต.ค. 2566)

ปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันรั... (27 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (05 มี.ค. 2567)  
การจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2566- พ.ศ.2567 (01 มี.ค. 2567)  
ประกาศใช้ราคากลาง เงินสะสมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 (12 ก.พ. 2567)  
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่... (03 พ.ย. 2566)
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร... (21 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอน... (22 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (09 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (01 พ.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 66 (สขร.1) (03 เม.ย. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 66 (สขร.1) (01 มี.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 66 (สขร.1) (01 ก.พ. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) (04 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ 2565 (14 ธ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร (ด้านหลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วน... (04 พ.ย. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) (02 พ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (01 พ.ย. 2565)
ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 ต.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th