Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Responsive image
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตตามหลักของความพอเพียง ความพอดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า และเกิดรายได้ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้นำในชุมชนนำความรู้จากการอบรมและการศึกษาดูงาน ไปขยายผลประกอบกิจกรรมในพื้นที่ทำกินของตนเอง และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนและผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน 80 คน เข้ารับฟังการบรรยายโครงการในหัวข้อ “แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ยั่งยืนและพัฒนาเป็นอาชีพจากการเกษตร” โดยวิทยากร ดร.กิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และศึกษาดูงานพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
     
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th